Implantació del Sistema ERP [Enterprise Resource Planning]

Romanyà Valls ha implantat recentment un sistema ERP que li permet disposar d'informació actualitzada sobre els processos en tot moment.

Foto: Implantació del Sistema ERP [Enterprise Resource Planning]
10/05/2010  

Un sistema ERP [Enterprise Resource Planning] és un sistema de coordinació i connexió entre tots els diferents processos que es porten a terme en una empresa: planificació, fabricació, vendes, finances, etc., construït sobre la idea d'intercanvi d'informació entre els diferents departaments de l'empresa i facilitar la seva integració. Proporciona informació en temps real sobre l'estat dels diferents processos de l'empresa.

 

L'objectiu final d'aquests sistemes d'integració és la millora del servei al client per mitjà d'una re-enginyeria del procés complet.

 

El ERP té una implantació complexa, que exigeix un canvi innovador en la forma de desenvolupar els processos interns. Es pretén una millora substancial en el temps de desenvolupament de productes per a lliurar al client, Time to market, reduccions en el cost de producte a causa de una gestió-control més eficient dels recursos (mà d'obra, materials) i una major garantia de qualitat dels processos que es reflecteixen en la qualitat del producte.